Produktion

Tid: 2021-09-17 15:16:01
Idag: 6490 Wh
Nu: 2018 W


Solinstrålning Utö
94.4 W/m²