Produktion

Tid: 2020-09-24 16:28:24
Idag: 6820 Wh
Nu: 522 W


Solinstrålning Utö
165.2 W/m²