Produktion

Tid: 2020-02-27 08:43:21
Idag: 31 Wh
Nu: 53 W


Solinstrålning Utö
69.0 W/m²