Produktion

Tid: 2022-05-19 23:59:16
Idag: 39968 Wh
Nu: 0 W


Solinstrålning Utö
-1.6 W/m²