Produktion

Tid: 2021-12-08 23:14:58
Idag: 51 Wh
Nu: 0 W


Solinstrålning Utö
-2.2 W/m²