Produktion

Tid: 2021-10-28 19:41:21
Idag: 1059 Wh
Nu: 0 W


Solinstrålning Utö
-0.7 W/m²