Produktion

Tid: 2021-06-21 15:19:08
Idag: 19373 Wh
Nu: 4366 W


Solinstrålning Utö
707.6 W/m²