Produktion

Tid: 2020-03-31 21:16:38
Idag: 17859 Wh
Nu: 0 W


Solinstrålning Utö
-1.8 W/m²