Produktion

Tid: 2021-02-27 16:49:40
Idag: 15297 Wh
Nu: 94 W


Solinstrålning Utö
52.3 W/m²