Produktion

Tid: 2021-05-15 19:25:04
Idag: 10432 Wh
Nu: 297 W


Solinstrålning Utö
71.4 W/m²