Produktion

Tid: 2020-11-27 15:19:28
Idag: 1629 Wh
Nu: 0 W


Solinstrålning Utö
3.6 W/m²