Produktion

Tid: 2021-07-29 07:41:06
Idag: 264 Wh
Nu: 236 W


Solinstrålning Utö
228.0 W/m²